Stateczność statku Stateczność statku morskiego jest ważnym zagadnieniem, a jego znajomość jest niezbędna dla starszego