The Day of the Seafarer 2020 – dzień hołdu bohaterom

The Day of the Seafarer 2020 – dzień w którym składany jest hołd morskim bohaterom pandemii COVID-19 – marynarzom, którzy pomimo zmęczenia, trudnych warunków bytowych, pomimo ogromnych wyzwań, nadal służą milionom ludzi niosąc niezbędne towary.

Dzień Marynarza obchodzony jest corocznie 25 czerwca. Tegoroczna kampania organizowana przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) wzywa rządy do podjęcia działań i formalnego uznania marynarzy za kluczowych pracowników – “Maritime Keyworkers”.

Dzięki globalnej walce z pandemią COVID-19 usługi świadczone przez marynarzy są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Marynarze odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu przepływu podstawowych towarów, takich jak żywność, paliwa i zapasy medyczne, których ludzie potrzebują na całym świecie.

Jest to jednym z głównych powodów dlaczego tegoroczna kampania The Day of The Seafarer wzywa państwa członkowskie IMO do uznania marynarzy za kluczowych pracowników – i zapewnienia im należytego wsparcia, pomocy i możliwości podróży dostępnych dla wszystkich kluczowych pracowników podczas pandemii.

Kampania ma również na celu podniesienie świadomości ludzkiej o poświęceniu marynarzy i problemów, z którymi się borykają. Ograniczenia w podróżach spowodowały, iż setki tysięcy marynarzy pozostaje wciąż na morzu, pełnych niepewności, kiedy będą mogli wrócić do domu. Wielu jest z nas jest przemęczonych, kiedy nasze kontrakty zostały przedłużone o kolejne miesiące.

The Day of the Seafarer 2020 – Wypowiedź IMO

W swoim przesłaniu z okazji Dnia Marynarza Sekretarz Generalny IMO Kitack Lim podkreślił „wyjątkową i niezbędną pracę marynarzy”, którzy dostarczają 80% światowego handlu.

Pochwalił on nasze poświęcenie, profesjonalizm i odporność psychiczną w czasach, gdy wielu z nas nie może wrócić do domu. Sekretarz Generalny mówił również o innych trudnościach, takich jak odmowy przyznania urlopu, trudności w dostępie do opieki medycznej oraz, w niektórych przypadkach, brak środków ochrony osobistej.

Pomimo tych wszystkich wyzwań marynarze pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu”, powiedział Lim.

Podobnie jak inni kluczowi pracownicy, marynarze są na pierwszej linii frontu w tej globalnej walce. Zasługują na nasze podziękowania. Ale potrzebują też – i zasługują – szybkiej i zdecydowanej akcji humanitarnej ze strony rządów na całym świecie, nie tylko podczas pandemii, ale przez cały czas.

Lim napisał do wszystkich państw członkowskich IMO, wzywając je do uznania wszystkich marynarzy za „kluczowych pracowników”.

Wezwanie to powtórzył sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres, który podziękował nam marynarzom za naszą pracę i wezwał wszystkie kraje na świecie, aby honorowały marynarzy, uznając ich za kluczowych pracowników i zapewniając niezbędną pomoc w podróży i aby zapewnić bezpieczne zmiany załóg.

The Day of the Seafarer 2020 – czy coś się zmieni?

Dziesiątki tysięcy ciężko pracujących marynarzy znajdują się w stanie ciągłego niepokoju, który zagraża ich zdrowiu psychicznemu i ogólnemu samopoczuciu. Ten okropny stan rzeczy był oczywiście spowodowany blokadą krajów przez pandemię koronawirusa. Ale sytuację pogorszył brak działania polityków i całkowita bezmyślność biurokracji, które uniemożliwiają zmiany załóg, tak aby marynarze mogli wrócić do domu, do swoich najbliższych.

Ciągle słyszymy, że marynarze są kluczowymi pracownikami bez których światowy handel by umarł. Trudno więc zrozumieć, dlaczego nawet gdy dostarczamy najpotrzebniejsze produkty, aby przetrwać obecny kryzys, nam marynarzom odmawia się podstawowych praw człowieka.