Gas Tanker Familiarisation – kurs #6 | Gęstości gazów

Dzisiaj temat krótki ale niezwykle ważny w naszym biznesie gazowym. Odpowiada on głównie za ilość ładunku jaką jesteśmy w stanie przewieźć na statku morskim. Ale czym jest ta magiczna gęstość? Tego dowiemy się z poniższego wpisu.

Jeżeli nie czytałeś poprzedniego artykułu to zapraszam gorąco poprzez ten link lub za pomocą spisu treści powyżej.

Gęstość jakiejkolwiek cieczy jest definiowana jako masa na jednostkę objętości i jest zwykle mierzona w kilogramach na decymetr sześcienny (kg/dm3). Alternatywnie używane jednostki do pomiaru gęstości cieczy to kg/litr lub w kg/m3. Zmiana wartości gęstości skroplonego gazu w zależności od temperatury można zaobserwować w poniższym rysunku. Zmiana gęstości pary skroplonego propanu wraz z temperaturą obrazuje krzywa “y’ “.

Jak widać, gęstość cieczy znacznie spada wraz ze wzrostem temperatury. Wynika to z stosunkowo dużego współczynnika rozszerzalności dla skroplonych gazów. Dzieje się tak, ponieważ para jest w kontakcie z cieczą i w momencie, gdy temperatura wzrasta, więcej cząsteczek cieczy przechodzi do fazy gazowej, zwiększając ciśnienie pary, a co za tym idzie wzrasta znacząco współczynnik masy na jednostkę objętości pary w danej przestrzeni

Wszystkie skroplone (płynne) gazy, z wyjątkiem chloru, posiadają gęstość mniejszą niż 1. To znaczy, że w przypadku rozlania ich do wody, ciecze te unosiłyby się na wodzie przed ich odparowaniem.

Na koniec tablica gęstości dla przykładowych gazów.