Admiralty Information Overlay – AIO v2 małe zmiany

Hej,

Dzisiaj mini informacja dotycząca zmiany AIO. Od września (tydzień 35/18) wchodzi AIO v.2 i nie są to rewolucyjne zmiany ale regulują w końcu dokładną interpretację jak postepowac z Temporary and Preliminary Notices, które są dostępne w cotygodniowym Notice to Mariners dla map papierowych

AIO – Admiralty Information Overlay. Jest to mapa elektroniczna pokrywająca zakres wszystkich map w systemach ECDIS. Zawiera poprawki Temporary & Preliminary dostępne dla map papierowych i elektronicznych.

W poprzedniej edycji AIO należało sprawdzić czy dane T&P byly uwzględnione w AIO lub w samej poprawce mapy elektronicznej. Jak wiecie jest tego trochę (dla niektórych regionów) i sprawdzenie zajmuje sporo czasu. Inspektorzy sprawdzali czy oficer nawigacyjny posiada wszystkie poprawki w formie papierowej i czy są one zaimplementowane na mapach elektronicznych. Dodatkowo instrukcja AIO nie mówiła wprost iż poprawki T&P które nie są dostępne na mapach elektronicznych wydanych przez serwisy regionalne są dostępne w AIO, tak więc należało prowadzić zapisy posiadanych poprawek i ich aktualizacji.

Wraz że zmianą AIO na wersję drugą, instrukcja mówi wprost że wszystkie poprawki T&P wydane dla map papierowych, a nie będących częścią poprawek map elektronicznych wydanych przez innych dostawców będą zawarte w AIO V2. Wszystkie poprawki map elektronicznych wydanych przez konkretne państwa, które zawierają dane poprawki T&P nie będą zawarte w AIO tak by nie dublować poprawek.

Aby pozytywnie odpowiedzieć inspektorowi na pytanie związane zarządzaniem poprawkami, należy tylko udowodnić ostatnia zainstalowana poprawkę AIO i map elektronicznych za pomocą Informacji o dostawcy poprawek AVCS np. ChartCo, wykazać w systemie zaimplementowaną poprawkę wraz z zapisem do ECDIS Record Book.

Poniżej znajdziecie linki do plików, które zawierają list dla inspektora z informacja jak powinien sprawdzać zgodność statku z wymogami SOLAS. Znajdziecie tam również instrukcję oraz plik gdzie zadane da najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z tym tematem.