Wynagrodzenia morskie

WYNAGRODZENIA NA MORZU

Cześć,

Poprzedni artykuł o wynagrodzeniach na morzu, który ma dobre 2 lata można powiedzieć jest całkiem aktualny ale zdecydowałem napisać go od nowa i całkowicie zmienić jego przesłanie. W poprzednim tekście nie chciałem podawać zakresu wynagrodzeń, w tym artykule jednak to zrobię.

Z góry informuję że poniższe wartości mogą się różnić znacznie od rodzaju statku, jego zatrudnienia, armatora, specjalności zatrudnionego personelu. Są to wartości uśrednione na podstawie zebranego materiału jak i własnego doświadczenia. Na końcu artykułu znajdziecie linki do interesujących stron związanych z wynagrodzeniami na morzu, a dokładniej ich minimalnymi ustaleniami oraz strony, które zliczają średnią wysokość wynagrodzeń dla danych stanowisk morskich.

Minimalne wynagrodzenia na statkach morskich

Minimalne wynagrodzenia na statkach morskich reguluje agencja ITF za pomocą konwencji ILO, która ustala co dwa lata (The Joint Working Group of the Joint Maritime Commission) wynagrodzenia (Seafarers Wages), godziny pracy (Hours of Work) oraz rekomendacje co do ilości stanowisk na statkach (Manning of Ships Recommendation). Należy również dodać iż ustalenia dotyczą statków, które takie postanowienie podpisały. Będzie to jednak zdecydowana ilość statków, gdyż porty wymagają aby takie postanowienie było zawarte. Ostatnia konwencja dotycząca wynagrodzeń odbyła się w kwietniu 2015 roku. Poniższa tabelka prezentuje ustalenia komisji, które są aktualne do dnia dzisiejszego. Jeżeli odbędzie się nowa konwencja to poinformuję was o wszystkich zmianach.

Ustalenia Szczegóły
Minimum Basic
Monthly Wage
Szczegółowe ustalenia w tabelce poniżej.
Normal Working
Hours
8h dziennie, 48h w tygodniu co daje 208h w miesiącu.
Leave pay Nie może być mniejsze niż 30 dni w roku czyli, 2.5 dnia na każdy kalendarzowy miesiąc.
1 dzień basic wage = basic monthly wage dzielone przez 30. Pomnożone przez 2.5 daje leave pay na miesiąc.
Overtime
Rate
Każda godzina overtime wynosi 1.25 x basic hourly rate (monthly basic wage podzielone przez 208).
Praca w dni wolne I święta Praca w dni wolne I święta powinna być rozliczona jako:

1. Overtime rate (patrz wiersz wyżej)
2. Wyrównanie ilości dni wolnych w innym terminie

Overtime
Hours Log
Należy pamiętać iż monthly overtimes log i monthly working time log musi zostać podpisany przez kapitana / chifa officera lub delegowanego oficera. I jako zgodność podpisana przez marynarza

 

W zgodzie z powyższymi ustaleniami, minimalne stawki dla konkretnych stanowisk prezentują się następująco.

Jak widzicie szału niema i może dla nacji mieszkających w Azji wschodniej takie wynagrodzenia są realne, jednak dla Europejczyków, amerykanów te stawki są mocno zaniżone w stosunku do tego co prezentuje rynek.

Rzeczywiste wynagrodzenia na statkach morskich (uśrednione)

Jak na wstępie napisałem, wynagrodzenia mogą się różnić od typu statku, wykonywanego czarteru czy miejsca pracy lub indywidualnych ustaleń pracownika z pracodawcą, tak więc nie chciałbym rozważać dyskusji dlaczego tak jest. Informacje na temat wysokości wynagrodzenia przeanalizowałem w dwóch kompaniach pracujących w branży LPG statków średnich Semi-pressured i Fully Refrigerated. Jedna z nich wypłaca wynagrodzenie w EUR w formie kontraktu tymczasowego (płatne tylko na statku), druga zaś w USD z warunkami kontraktu stałego. Z jasnych przyczyn nie podam ich nazw, ale można się spodziewać że wynagrodzenia firm innych w tej branży będą zbliżone.

Przed oceną wysokości wynagrodzenia dla danego stanowiska należy powiedzieć trochę o długości kontraktów oraz planowanego urlopu w domu, gdyż to może bardzo wpłynąć na warunki finansowe w porównaniu obu wariantów. Nie będę brał pod uwagę załóg szeregowych, gdyż w obu firmach polskich załóg niema.

Długości kontraktów:

  • Oficerowie poziom operacyjny: 4 miesiące
  • Oficerowie poziom zarządzania: 3 miesiące

Długość planowanego urlopu:

  • Oficerowie poziom operacyjny: 2 miesiące
  • Oficerowie poziom zarządzania: 3 miesiące

Kontrakt stały: Przy zachowaniu rotacji (4/2 lub 3/3) to kompania odpowiada za znalezienie statku w terminie. Jeżeli po zgłoszeniu gotowości, nie znaleziono zatrudnienia, wynagrodzenie jest wypłacane pomimo pobytu w domu. Kompania wypłacająca wynagrodzenie w walucie USD wypłaca je również na urlopie w formie 2 miesiące pracy na statku na miesiąc w domu.

Kontrakt tymczasowy: Zatrudnienie na konkretny statek, wynagrodzenie wypłacane jest tylko na statku. Dwa miesiące w domu pozostają niepłatne. Kompania wypłaca wynagrodzenie w EUR. Jest to chyba najbardziej powszechny sposób zatrudnienia.

Aby dodatkowo ukryć możliwość powiązania wysokości wynagrodzenia z konkretną firmą, wszystkie kwoty zostaną zaokrąglone. Poniższe kwoty również dotyczą nowo zatrudnionego pracownika.

WYNAGRODZENIA NA DZIEŃ 25 LIPCA 2018 dot. oficerów polskich

STANOWISKO

STAŁY KONTRAKT

KONTRAKT TYMCZASOWY

MASTER

6200 $

11000 €

CHIEF OFFICER

5500 $

8500 €

2nd OFFICER

3600 $

4000 €

3rd OFFICER

3100 $

3000 €

JUNIOR OFFICER

1800 $

2000 €

CHIEF ENGINEER

5900 $

10500 €

2nd ENGINEER

5500 $

8700 €

3rd ENGINEER

3500 $

4000 €

JUNIOR ENGINEER

2000 $

2000 €

GAS ENGINEER

4000 $

6000 €

ETO

4000 $

5500 €

I to by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu zapraszam do kontaktu.

Poniżej lista linków, które mogą was zainteresować i na których się opierałem przy zbieraniu materiałów do tego artykułu.