Praca na morzu / statku – Poradnik od Zera do Oficera cz. 2

Praca na morzu. Generalnie jest kilka dróg do zdobycia wykształcenia związanego z pracą na morzu. Jest to mianowicie zależne od stanowiska, które chcesz pełnić. Z przyczyn iż mam bardzo małe pojęcie (lub wręcz żadne) na temat wykształcenia ETO, także ten temat pominę. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Wiem tyle tylko iż do tego stanowiska szkoli Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Gdańska oraz Akademia Morska w Szczecinie. Kształcenie odbywa się jako studia, które po uzyskaniu magisterium i odbyciu niezbędnych praktyk morskich kończą się odebraniem dyplomu Oficera Elektroautomatyka.

Dzisiaj przedstawiam wam drugą cześć poradnika „Od zera do Oficera”. Mam nadzieję że pierwsza część przypadła wam do gustu i również ta będzie bardzo pomocna w waszych dalszych planach związanych z pracą na morzu. Dla przypomnienia, w pierwszej części napisałem o możliwych ścieżkach na drodze kariery oraz opisałem obowiązki danego stanowiska. Dzisiejszy temat będzie mówił o tym jak jakie są drogi do zdobycia zawodu na statku morskim. Zawarte tutaj informacje, a mianowicie cały wpis będzie poświęcony drodze do zdobycia dyplomu oficera, zatem zapraszam do lektury.

Generalnie jest kilka dróg do zdobycia wykształcenia związanego z praca na morzu. Jest to mianowicie zależne od stanowiska, które chcesz pełnić. Z przyczyn iż mam bardzo małe pojęcie (lub wręcz żadne) na temat wykształcenia ETO, także ten temat pominę. Nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Wiem tyle tylko iż do tego stanowiska szkoli Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Gdańska oraz Akademia Morska w Szczecinie. Kształcenie odbywa się jako studia, które po uzyskaniu magisterium i odbyciu niezbędnych praktyk morskich kończą się odebraniem dyplomu Oficera Elektroautomatyka.

Sprawa ma się następująco dla stanowisk oficerskich w dziale pokładowym i mechanicznym. Wrzucam to do jednego worka z uwagi iż drogi kształcenia są praktycznie takie same. A więc przejdźmy do szczegółów.

Praktyka morska i kursy

Chyba najprostszą drogą ale i najdłuższą jest praca na morzu od najniższego stanowiska i zdobywanie praktyki morskiej, a następnie ukończenie krótkich kursów , uzyskanie świadectwa i awans na kolejne szczeble kariery. Niewątpliwie jest to najdłuższa droga ale i nie polecam jej z jednego prostego powodu. Na morzu praktycznie w ogóle nie występują polskie załogi szeregowe i jest bardzo trudno uzyskać takie zatrudnienie. Druga sprawa to wynagrodzenie, które jest relatywnie niskie do możliwości zarobkowych w Polsce. Oczywiście istnieje rynek offshore, który rządzi się trochę innymi sprawami, jednak zatrudnienie na tym rynku zmalało znacznie wraz ze zmniejszeniem wydobycia ropy naftowej, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Na potrzeby kursu przyjrzymy się jednak pracy na regularnym statku handlowym.

Przyjmijmy iż znalazłeś zatrudnienie jako OS (Ordinary Seaman) lub Wiper, wypływałeś wymaganą praktykę morską i chcesz się dokształcić i zdobyć wyższe uprawnienia. Poniżej znajdziesz listę stanowisk oraz wymagania:


DZIAŁ POKŁADOWY:

MARYNARZ WACHTOWY

poziom pomocniczy II/4 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo,
 2. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 4. posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo,
 5. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia do zajmowania stanowisk:

 1. marynarza wachtowego – na każdym statku,
 2. kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

STARSZY MARYNARZ
poziom pomocniczy II/5 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania świadectwa starszego marynarza do praca na morzu wymagane jest posiadanie świadectwa ratownika oraz:

 1. posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza wachtowego dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 4. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego marynarza zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza.

Świadectwo starszego marynarza uprawnia do zajmowania stanowisk:

  1. marynarza – na każdym statku,
  2. starszego marynarza – na każdym statku,
  3. kierownika:
   • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej,
   • na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.

OFICER WACHTOWY- ŻEGLUGA MIĘDZYNARODOWA
poziom operacyjny II/1 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego do praca na morzu na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego

dowodzenia statkiem i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej albo

1a. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk

 1. posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
  1. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza pokładowego, marynarza wachtowego lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 3. posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera elektroautomatyka okrętowego, świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2–5, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej

wachtę nawigacyjną, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty na mostku, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku.

Dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku

STARSZY OFICER POKŁADOWY

poziom zarządzania II/2 konwencji STCW

Wymagania

 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera do praca na morzu na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:
 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej, albo
 3. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana:
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu;
 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:
 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, odbycie 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego nabytej po uzyskaniu obu dyplomów oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 uprawniają do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • kapitana:
  • na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu;

KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ

do praca na morzu na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej II/2 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana – na każdym statku.

Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • starszego oficera – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
 • kapitana – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000;

DZIAŁ MASZYNOWY:

MOTORZYSTA WACHTOWY

poziom pomocniczy III/4 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego do praca na morzu wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 2. ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 3. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 4. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, co najmniej 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej i ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 5. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo.

Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub automatyki i robotyki.

Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/2 ogólnej wymaganej praktyki pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych.

Świadectwo motorzysty wachtowego uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 400 kW;

STARSZY MOTORZYSTA

poziom pomocniczy III/5 konwencji STCW

Do uzyskania świadectwa starszego motorzysty do praca na morzu wymagane jest:

 1. posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty.

Świadectwo starszego motorzysty uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • starszego motorzysty na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej,
 • starszego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW w żegludze krajowej;

MECHANIK WACHTOWY
poziom operacyjny III/1 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego do praca na morzu na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo
  1. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.
 2. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, albo
 3. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku lub starszego oficera mechanika.

Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1500 kW w żegludze krajowej;

MECHANIK 2 KLASY
poziom zarządzania III/2 konwencji STCW

Wymagania

 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika do praca na morzu na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie:
 1. dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej,
 • starszego oficera mechanika – na statkach w żegludze krajowej;
 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 6000 kW w żegludze krajowej;

STARSZY OFICER MECHANIK
do praca na morzu na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej III/2 konwencji STCW

Wymagania

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • starszego oficera mechanika – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku;

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • starszego oficera mechanika na każdym statku w żegludze krajowej;

Jak widzicie droga jest całkiem długa, oczywiście dla chcącego nic trudnego jednak są prostsze metody i na nich się skupimy w dalszej części.

 

Szkoła wyższa – Akademia Morska

W Polsce istnieją dwie wyższe szkoły morskie – w Gdyni oraz Szczecinie. Wymagane jest wykształcenie minimum średnie maturalne i świadectwo zdrowia (o nim trochę później). O przyjęciu decyduje również kolejność i wyniki w nauce – standardowa procedura przyjęcia na studia. Jest to również dłuższa droga bo 5 lat nauczania to bardzo dużo czasu. Ogromna harówka podczas zaliczania kolejnych przedmiotów i zwrot inwestycji nastąpi dopiero po latach. Jest ona skierowana jest do osób młodych, bez rozpoczętych studiów, którym taka wiedza kierunkowa na pewno się przyda i będzie to owocować w przyszłości. Ja tej drogi nie wybrałem, więc ciężko mi powiedzieć o szczegółach. Ja swoje studia pamiętam jako czas mile spędzony i jeżeli masz czas, środki finansowe i nie posiadasz innego wykształcenia to właśnie ta droga jest jak najbardziej dla Ciebie. Przez ten czas poznasz elementy teoretyczne, które później będziesz mógł wykorzystać w praktyce. W tym punkcie nie planuję podawać kosztów kształcenia bo są one zbliżone do każdej innej uczelni. Koszty życia oraz zakwaterowania, również nie przekraczają wartości przyjętych dla innych rodzajów kształcenia.

Specjalnie nie wspomniałem o obowiązkowych praktykach, które należy odbyć podczas trwania studiów, napiszę o tym trochę niżej.

Po wypływaniu odpowiedniej praktyki morskiej przed przystąpieniem do egzaminu na starszego oficera, można wziąć udział w kursie krótkim, który jest nieobowiązkowy dlatego też nie ma oficjalnego rozporządzenia co do programu dla kursu krótkiego. Aczkolwiek tematyka na zajęciach jest prowadzona w oparciu o rozporządzenie dla kursu długiego.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego na stronach 69 – 92. Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

 

Egzamin wygląda następująco:

Obecnie egzamin składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Aby móc podejść do egzaminu z części teoretycznej, należy wpierw zaliczyć część praktyczną.

Egzamin z części praktycznej odbywa się na dwóch symulatorach: manewrowym i przewozowym.

Opłatę za kurs oraz niezbędne dokumenty składa się do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej na minimum 3 tygodnie (21 dni) przed datą rozpoczęcia egzaminu. Szczegóły na stronie:

https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/46-centralna-morska-komisja-egzaminacyjna-2

Osoby uczestniczące w kursie długim (ok 14 tygodni) są zwolnione z egzaminu praktycznego na podstawie zapisu: “Przeprowadzone szkolenie, zgodne z przewidzianym ramowym programem, zakończone zaliczeniem z części praktycznej, zgodnie z niniejszymi wymaganiami, uznaje się za równoważne z egzaminem praktycznym. Zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej wystawia morska jednostka edukacyjna, która prowadziła szkolenie.” (Patrz. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego strona 91).

Tematyka egzaminu ustnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: terminologia zawodowa w języku angielskim związana z zarządzaniem i bezpieczeństwem statku.
Tematyka egzaminu pisemnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: obliczenia ratownicze;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: obliczenia stateczności statku w różnych stanach eksploatacyjnych oraz obliczanie masy ładunku na podstawie odczytu zanurzenia statku;
– w odniesieniu do funkcji „Dbałość o statek i opieka nad ludźmi”: sporządzanie w formie pisemnej w języku angielskim wybranych dokumentów eksploatacyjnych statku.
Tematyka egzaminu na symulatorze/statku:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: manewrowanie statkiem w różnych warunkach eksploatacyjnych; komunikacja z użyciem zwrotów z SMCP;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: załadunek statku; przygotowanie sztauplanu.

Studium Techniczne Transportu Morskiego – metoda kursowa

Jest to chyba najprostsza droga uzyskania dyplomu oficera na statku morskim. Przed przystąpieniem wymagane jest wykształcenie minimum średnie maturalne oraz świadectwo zdrowia. Jest to droga kształcenia obarczona wysokimi kosztami utrzymania i kosztów ukończenia kursów lub szkoleń ale po kolei. W Gdyni, Szczecinie działają ośrodki szkoleniowe, które kształcą przyszłych oficerów działu pokładowego oraz maszynowego. Szkoła jest dwu i pól letnia z czego 1,5 roku to nauka w szkole, a kolejny rok to już praktyka morska. Zajęcia odbywają się codziennie także trudno byłoby pogodzić szkołę i pracę jednocześnie. Wykłady i ćwiczenia są skondensowane w pigułce czyli 3 letnia wiedza ze studiów wyłożona w ciągu 1.5 roku. Należy się do tego ogromnie przyłożyć.

W trakcie trwania kursu należy ukończyć Basic Safety Training, a najlepiej wyrobić książeczkę żeglarską i związane z nią dwa podstawowe kursy (4 są zintegrowane w jedno duże szkolenie): Do uzyskania książeczki żeglarskiej wymagane jest posiadanie świadectwa w zakresie bezpieczeństwa, międzynarodowe świadectwo zdrowia oraz ukończone 18 lat.

Świadectwo w zakresie bezpieczeństwa obejmuje 4 podstawowe szkolenia (szkolenia w zakresie STCW):

 • w zakresie elementarnej pomocy medycznej,
 • w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
 • w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych,
 • w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.

Po uzyskaniu wymaganych dokumentów należy złożyć do Urzędu Morskiego wniosek o uzyskanie książeczki żeglarskiej oraz świadectwa młodszego marynarza, młodszego motorzysty lub/i młodszego kucharza.

Od 2013 warunkiem pracy na statku jest również posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Po ukończeniu szkoły czeka nas wspomniana wcześniej praktyka morska no i najważniejszy etap czyli egzamin na dyplom oficera wachtowego, a przed ukończenie kursów:

 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy
 • Wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny
 • Ratownika morskiego
 • GMDSS
 • Nautyczne dowodzenie statkiem

WYMAGANE DOKUMENTY jakie należy złożyć przy ubieganiu się o dopuszczenie do egzaminu przez CMKE

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Świadectwo ukończenia kursu
 • Wyciąg pływania
 • Zaświadczenie o zaliczonej praktyce
 • Zaświadczenie o zaliczonej części praktycznej – symulatorach
 • Dowód osobisty
 • Potwierdzenie opłaty na konto za egzamin

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU MORSKIEGO 21 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU

Więcej informacji na stronie: https://www.mir.gov.pl/gospodarka_morska/uprawnienia/cmke/strony/start.aspx

OPŁATY ZA EGZAMIN

UWAGA: Zmiana numerów kont, na które należy uiszczać opłaty za egzamin.
Opłaty za egzamin, w zależności od miejsca przeprowadzania egzaminu prosimy wpłacać na konta:

Urząd Morski w Szczecinie
Aktualny numer konta bankowego widnieje na stronie internetowej

Urząd Morski w Gdyni
Aktualny numer konta bankowego widnieje na stronie internetowej

W tytule opłaty prosimy zamieszczać:
Rodzaj egzaminu (teoretyczny lub praktyczny), miejsce egzaminu, termin egzaminu, nazwa egzaminu, imię i nazwisko

Przykład:
Egzamin teoretyczny Szczecin 11-12.09.2014 r. Dział pokładowy – poziom zarządzania. Imię Nazwisko

Od 29 maja 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U z 2014 r., poz. 609) obowiązują nowe stawki opłat w zł.

ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U z 2014 r., poz. 609)

Dowód uiszczenia wpłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku na egzamin CMKE. Za dowód wpłaty przyjmuje się bankowe potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w polskim urzędzie pocztowym.

 

Świadectwo zdrowia

Dokument, który potrzebny jest do rozpoczęcia nauki, a także zazwyczaj co roku wymagane będzie jego odnowienie. W zależności od państwa bandery (czyli statku) takie świadectwo jest ważne rok lub 2 lata, a po uzyskaniu wieku 50 lat już tylko corocznie.

Sprawdzany jest ogólny stan zdrowia i zdolność do wykonywania obowiązków na statku. Koszt takiego świadectwa

to ok 50-100 zł plus koszt niezbędnych badań. Wykonuje sie je lekarz medycyny pracy o specjalizacji morskiej (koniecznie musi posiadać takie uprawnienia).

 

Lista lekarzy z podziałem na konkretne województwa:

http://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy/9-informacje/44-lekarze-uprawnieni-do-przeprowadzania-badan-profilaktycznych-marynarzy.html

Analiza kosztów:

Tak więc przejdźmy do analizy kosztów. Wszystkie założenia i porównania są orientacyjne i mogą różnić się znacznie w zależności od modelu wydawania pieniędzy J. Celem tej analizy porównawczej jest przybliżenie ogólnych kosztów utrzymania, ukończenia szkoleń podczas całego procesu kształcenia. Analizujemy półtorej roku kosztów oraz roku pozyskiwania zarobków, wyłączając 3 miesięczne poszukiwanie zatrudnienia.

Porównamy trzy przypadki osób:

 • osoba z poza miasta, która musi wynająć na miejscu pokój / mieszkanie
 • osoba zamieszkała w miejscu odbywania kursu
 • osoba dojeżdżająca z miejscowości pobliskich odbywaniu kursu

 

Czas trwania nauki to 18 miesięcy (1.5 roku). Nie biorę pod uwagę przerw od szkoły. Wynajem trwa całe 18 miesięcy. Całkowity koszt kursu podzielony jest na 30 miesięcy.

Jak widzicie całkowity koszt jest dosyć wysoki jednak zwraca się już po pierwszym oficerskim kontrakcie. Wnioski wyciągnijcie samodzielnie.

 

Poniżej lista najważniejszych linków związanych z tematyką morską, wydawania dokumentów, uprawnień, wymagań, szkoleń i audytów szkolnych. W pewnym momencie będziesz potrzebował informacji z któregoś z tych linków.

 1. USTAWA Z DNIA 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie na morzu (Dz. U. z 2016 r., poz. 281) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/281/1
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( poz. 802) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/802/1
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich ( poz. 239) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/239/1
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego ( poz. 536) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/536/1
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego ( poz. 340) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/340/1
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (poz. 258) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych ( poz. 223) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/223/1
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (poz. 222) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/222/1

 

Podsumowanie:

Tekst zrobił się sporych rozmiarów ale to dobrze bo chciałbym wam przekazać wszystkie informacje, które przydadzą się wam podczas podejmowania decyzji. Jeżeli gdzieś popełniłem błąd to proszę o informację ale wydaje mi się że wszystko jest jak najbardziej aktualne. Oczywiście co jakiś czas będę monitorował całą sprawę i niezwłocznie uzupełniał tekst. Mam nadzieję że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania to śmiało piszcie do mnie na kontakt.